Διδάσκοντες Πανεπιστημίου Πειραιώς
Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


Παναγιώτης Αρτίκης
Αναπληρωτής Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα

Δημήτριος Γεωργακέλλος
Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα

Νικόλαος Γεωργόπουλος
Πρύτανης Παν. Πειραιώς – Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα
Κορνηλία Δελούκα – Ιγγλέση
Καθηγήτρια


Σελίδα διδάσκουσας

Βασίλειος Ζήσης
Επίκουρος Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα

Πέτρος Μαραβελάκης
Επίκουρος Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα
Φιλόθεος Νταλιάνης
Επίκουρος Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα

Βικτωρία Πέκκα – Οικονόμου
Καθηγήτρια


Σελίδα διδάσκουσας

Γεώργιος Παπαναστασό-πουλος
Επίκουρος Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα
Αριστέα Σιανανιώτη
Καθηγήτρια


Σελίδα διδάσκουσας

Μιχαήλ Σφακιανάκης
Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα

Ιωάννης Σώρρος
Διευθυντής ΠΜΣ – Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα
Νικόλαος Τσαγκαράκης
Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα

Νικόλαος Φίλιππας
Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα

Λεωνίδας Χυτήρης
Καθηγητής


Σελίδα διδάσκοντα

Εξωτερικοί Διδάσκοντες


Γεώργιος Αληφαντής
Ορκωτός Ελεγκτής


Σελίδα διδάσκοντα

Άγγελος Διονυσόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής


Σελίδα διδάσκοντα

Σταμάτιος Δρίτσας
Δρ. Ορκωτός Ελεγκτής


Σελίδα διδάσκοντα
Σάνδρα Κοέν
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Σελίδα διδάσκουσας

Άννα Λιγωμένου
Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου


Σελίδα διδάσκουσας

Βασίλειος Λουμιώτης
Ορκωτός Ελεγκτής


Σελίδα διδάσκοντα
Μάριος Μανεξιάδης
Εκπρόσωπος CPA


Σελίδα διδάσκοντα


Παναγιώτης Πάτσης
Ορκωτός Λογιστής


Σελίδα διδάσκοντα
Ελένη Ράϊκου
Εισαγγελέας Διαφθοράς