Συνεργασίες

Υπογραφή Μνημονίου με τη ΓΓΔΕ του Υπ. Οικονομικών

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓΔΕ 2015 και με στόχο την εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας, τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, υπέγραψε στις 15.09.2015 μνημόνιο συνεργασίας με τον Πρύτανη – Καθηγητή κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πειραιά, Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική & Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (ΠΜΣ ΛΕΔΟΕ).

Δελτίο Τύπου ΓΓΔΕ Υπ. Οικονομικών

Συνεργασία με το ACPAI

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Association of Certified Public Accountants International, οι φοιτητές απολαμβάνουν ειδικά προνόμια και εξαιρέσεις αναφορικά με τη λήψη των επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό με επιτυχή εξέταση στο μάθημα του Εσωτερικού Ελέγχου, οδηγεί αυτόματα στη λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης από το ACPAI στον

• Εσωτερικό Έλεγχο (DIA – Diploma in Internal Auditing)
• CRSA (Control risk self-assessment)

Πλήρης εξαίρεση στην επαγγελματική πιστοποίηση CMA (Diploma in Management Accountant) χωρίς εξετάσεις, μόνο με καταβολή του τέλους του ACPAI.