Συνεργασίες

Υπογραφή Μνημονίου με τη ΓΓΔΕ του Υπ. Οικονομικών

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓΔΕ 2015 και με στόχο την εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας, τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, υπέγραψε στις 15.09.2015 μνημόνιο συνεργασίας με τον Πρύτανη – Καθηγητή κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πειραιά, Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική & Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (ΠΜΣ ΛΕΔΟΕ).

Δελτίο Τύπου ΓΓΔΕ Υπ. Οικονομικών

Συνεργασία με το ACPAI

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Association of Certified Public Accountants International, οι φοιτητές απολαμβάνουν ειδικά προνόμια και εξαιρέσεις αναφορικά με τη λήψη των επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό με επιτυχή εξέταση στο μάθημα του Εσωτερικού Ελέγχου, οδηγεί αυτόματα στη λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης από το ACPAI στον

• Εσωτερικό Έλεγχο (DIA – Diploma in Internal Auditing)
• CRSA (Control risk self-assessment)

Πλήρης εξαίρεση στην επαγγελματική πιστοποίηση CMA (Diploma in Management Accountant) χωρίς εξετάσεις, μόνο με καταβολή του τέλους του ACPAI.


Συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ)

Στα πλαίσια της στρατηγικής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για συνεργασία με διεθνούς κύρους οργανισμούς ήρθε σε επαφή με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors, global.theiia.org ) με στόχο την αναγνώριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» δεδομένου ότι η ύλη που διδάσκεται στο μάθημα Εσωτερικός Έλεγχος στηρίζεται στα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του ΙΙΑ.
Τα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ. σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (www.hiia.gr) συνεργάστηκαν ώστε να προετοιμαστεί ο φάκελος υποβολής του αιτήματος για αναγνώριση του ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών». Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ενημέρωσε τη Διοίκηση του Τμήματος ότι αναγνωρίζει το Τμήμα για την προσήλωσή του στη διάδοση του Εσωτερικού Ελέγχου και απέστειλε σχετική επιστολή συγχαρητηρίων.
Οι φοιτητές του ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» μπορούν να έχουν τις κάτωθι παροχές από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών:
• Για τους φοιτητές του ΟΔΕ/ΠΑΠΕΙ & το MSACC/ΠΑΠΕΙ έξτρα έκπτωση 50% στη ειδική φοιτητική τιμή συμμετοχής στο Ετήσιο Συνέδριο.
• Έκπτωση 50% στη ετήσια συνδρομή στο ΙΕΕΕ και άρα στο ΙΙΑ.
• Εφόσον γίνει ένας φοιτητής μέλος του ΙΕΕΕ/ΙΙΑ έχει έκπτωση 23,3% στις εξετάσεις πιστοποίησης CIA.