Συνεργασία του ΠΜΣ Λογιστική & Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

In Νέα by Γραμματεία ΠΜΣ

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓΔΕ 2015 και με στόχο την εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τηε Γενικής Γραμματείας, τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, υπέγραψε στις 15.09.2015 μνημόνιο συνεργασίας με τον Πρύτανη – Καθηγητή κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πειραιά, Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική & Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (ΠΜΣ ΛΕΔΟΕ).

Δελτίο Τύπου ΓΓΔΕ Υπ. Οικονομικών