Νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2018-19 – Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 14/9

In Νέα by Γραμματεία ΠΜΣ

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 14.9.2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς ή στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά

 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το ΤΟΔΕ
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται βαθμός πτυχίου
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
 8. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Προαιρετικά

 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές εάν υπάρχουν
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας εάν υπάρχει
 3. Αντίγραφό πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πατήστε εδώ.


Για έντυπα αιτήσεων & σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • Καραολή & ∆ημητρίου 80, Πειραιάς 185 34
 • 210-414 2181, 2110

Χρήσιμα Έγγραφα

Αρχείο Αίτησης
Έντυπο Συστατικής Επιστολής
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων