ΝΕΑ Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων για το Ακαδ. Έτος 2019-20

In Νέα by Γραμματεία ΠΜΣ

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 12.7.2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά

 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το ΤΟΔΕ
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών*
 4. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται βαθμός πτυχίου
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**
 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
 8. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Προαιρετικά

 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές εάν υπάρχουν
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 3. Αντίγραφό πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πατήστε εδώ.


Για έντυπα αιτήσεων & σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 •  Καραολή & ∆ημητρίου 80, Πειραιάς 185 34
 •  210-414 2181, 2110

Χρήσιμα Έγγραφα

Αρχείο Αίτησης
Έντυπο Συστατικής Επιστολής
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων