Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

In Νέα by Γραμματεία ΠΜΣ

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 27.5.2016 10.6.2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά

 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το ΤΟΔΕ
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου
 4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου
 5. Αναγνώριση από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 6. ∆ύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (διατίθενται και σχετικά έντυπα από το ΤΟ∆Ε)
 7. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες οπισθογραφημένες

Προαιρετικά

 1. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου
 2. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

 

Για έντυπα αιτήσεων & σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 •  Καραολή & ∆ημητρίου 80, Πειραιάς
 •  210-414 2110, 2181, 2158

Χρήσιμα Έγγραφα

Αρχείο Αίτησης
Έντυπο Συστατικής Επιστολής