Σάνδρα Κοέν


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σπουδές


 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α), Master in Business Administration (M.B.A)
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα


 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ
 • Λέκτορας Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ
 • ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πρόγραμμα Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Θεματική Ενότητα: Λογιστική)
 • Ειδική Επιστήμονας του Π.Δ 407/80 στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ
 • Διδασκαλία σε Προγράμματα Ε‐Learning
 • Πρόγραμμα e‐learning, Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής, Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • “Διπλογραφικά Λογιστικά Συστήματα σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Νοσοκομεία”
 • “Κοστολόγηση ξενοδοχειακών μονάδων”
 • “Κατάρτιση Χρηματορροών”

Επαγγελματική Εμπειρία


 • Μέλος Του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.)
 • Προέδρος της επιτροπής εξετάσεων ορκωτών ελεγκτών
 • Μέλος του European Accounting Association
 • Μέλος του Hellenic Financial and Accounting Association
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Πλήρες Βιογραφικό


Αρχείο