Σταμάτιος Δρίτσας


Δρ. Ορκωτός Ελεγκτής

Σπουδές


Aποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο στη Φορολογία και Ελεγκτική από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και διδακτορικό δίπλωμα στην ελεγκτική και λογιστική από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα


Διδάσκει εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική στα μεταπτυχιακά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Ελλάδας, στο ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του ΕΚΠΑ και στο ΜΠΣ στη Φορολογία και Ελεγκτική του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.


Επαγγελματική Εμπειρία


Είναι Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Ελλάδος, με άδεια Νόμιμου Ελεγκτή και πιστοποιημένο μέλος της Ένωσης Διεθνών Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (AIA). Είναι μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Επίσης, συμμετέχει στην ομάδα εργασίας δημόσιου τομέα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποιημένων Λογιστών (FEE) και επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογιστών (ΕΑΑ).

Πλήρες Βιογραφικό


Αρχείο