Μάριος Μανεξιάδης


Εκπρόσωπος CPA
PhD, MAcc, MSc, CPA, CPIA, CICA, CCS
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Αεροπορίας Αιγαίου

Σπουδές


Σπούδασε οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεθνή Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο Glasgow University. Έλαβε δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στον Εσωτερικό Έλεγχο και τη Διοίκηση από το City University. Είναι διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον Εσωτερικό Έλεγχο.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα


Ο Δρ. Μάριος Μενεξιάδης είναι εξωτερικός συνεργάτης (μέλος ΣΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (μεταπτυχιακά προγράμματα MBA (ΔΟΜ-Λογιστική) και Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής), ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική»), καθώς και στο ΑΤΕΙ Πειραιά (μεταπτυχιακά προγράμματα MBA, MSc Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής).


Επαγγελματική Εμπειρία


Ο Δρ. Μάριος Μενεξιάδης είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο. Ξεκίνησε την επαγγελματική του προϋπηρεσία στις “Big 5” ελεγκτικές εταιρείες και διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου πολυεθνικών και Εισηγμένων Ομίλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες και εμπειρία του επί σειρά ετών, ως μέλος των Επιτροπών Ελέγχου Διοικητικών Συμβουλίων.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Association of Certified Public Accountants International (ACPAI) και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τέλος, ο κος Μενεξιάδης είναι πιστοποιημένος με τους επαγγελματικούς τίτλους Certified Public Accountant (CPA), Certified Practitioner Internal Auditor (CPIA), Certified Internal Controls Auditor (CICA) και Certified Controls Specialist (CCS).

Πλήρες Βιογραφικό


Αρχείο