Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, του έντονου ανταγωνισμού, και των επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών κρίσεων, αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες για τη διαχείριση των κρίσεων και την αντιμετώπιση τους, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω αναγκών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με σεβασμό στην ιστορία του στο χώρο της Λογιστικής, δημιούργησε το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών». Κυρίαρχος σκοπός του Προγράμματος είναι η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των θεωρητικών και των πρακτικών γνώσεων των στελεχών των λογιστηρίων και των οικονομικών διευθύνσεων, Ιδιωτικών και Δημοσίων οικονομικών μονάδων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε στελέχη με προϋπηρεσία στη Λογιστική και τον Έλεγχο, όσο και σε νέους πτυχιούχους με τον ίδιο επαγγελματικό προσανατολισμό.Ιωάννης Σώρρος
Διευθυντής του Προγράμματος, Καθηγητής

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα μας απευθύνεται σε ενεργά στελέχη, των Οικονομικών Υπηρεσιών γενικότερα και Λογιστηρίου ειδικότερα, του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα, αλλά και σε απόφοιτους προσανατολισμένους επαγγελματικά στην Οικονομική Διαχείριση και την Λογιστική.


ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Ενημέρωση των πρόσφατων εξελίξεων όλων των επιμέρους τομέων της οικονομικής διοίκησης ειδικότερα στο χώρο των διεθνών προτύπων λογιστικής και ελεγκτικής που εφαρμόζονται σήμερα, αλλά και που θα εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον, όπως επίσης και στο χώρο των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, του Ελέγχου και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, όπως επίσης και άκρως εξειδικευμένοι επιστήμονες και στελέχη της αγοράς εργασίας με πολυετή διδακτική εμπειρία, προσφέροντας ποιοτικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.


ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο Πρόγραμμα διδάσκονται 15 εξεταστέα μαθήματα, τα οποία καλύπτουν τις βασικές δομές του χώρου της Λογιστικής και του Ελέγχου στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο τομέα. Επιπροσθέτως διδάσκονται τα μαθήματα «Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων», «Πτωχευτικό & Εμπορικό Δίκαιο», «Αποτίμηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών», «Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων», τα οποία συμπληρώνουν και βελτιώνουν τις επιτελικές γνώσεις για την λήψη αποφάσεων που απαιτούνται από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Επιδιώκουμε Σημαντικές Συνεργασίες

Στο χώρο της Λογιστικής και του Ελέγχου με φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θέτουμε Υψηλούς Υλοποιήσιμους Στόχους

Παρέχουμε γνώσεις υψηλού επιπέδου με βασική επιδίωξη την αριστεία και προετοιμάζουμε εξειδικευμένα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Διαβάστε περισότερα

Αναπτύσσουμε Επιμορφωτικές Δράσεις

Που συμπληρώνουν και αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, με υλοποίηση ομιλιών, συνεδριών και επισκέψεων.

Επικοινωνούμε με την Αγορά Εργασίας

Διασύνδεση με οργανισμούς, επιχειρήσεις και ανώτατα στελέχη της αγοράς με κύριο στόχο την κάλυψη αναγκών των φοιτητών και αποφοίτων του προγράμματος.

Σύντομα περισότερα ...

Στόχοι Προγράμματος

Προάγουμε τη γνώση της Λογιστικής, του Ελέγχου και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ

 • 01

  Προετοιμασία στελεχών ικανών να εργαστούν στον επαγγελματικό χώρο της λογιστικής και του ελέγχου στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • 02

  Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των ήδη εργαζομένων στελεχών σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 • 03

  Ανάπτυξη ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που συνδυάζει θεωρία, έρευνα και πρακτικές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και εργαλεία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

 • 04

  Παροχή των απαραίτητων γνώσεων υψηλού επιπέδου, με σκοπό τον αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.