Επαναπροκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για το Ακαδ. Έτος 2024-25 - Υποβολή έως 14/6

image
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Π.Μ.Σ. Λογιστική και Έλεγχος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσιών Οργανισμών» (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποσκοπεί στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών και Υπηρεσιών.

image

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, Εργαζόμενους στο χώρο της Λογιστικής & του Ελέγχου του Ιδιωτικού & του Δημόσιου Τομέα, Νέους επιστήμονες προσανατολισμένους σε αυτόν τον επαγγελματικό χώρο.

image

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Προσφέρονται: Υποτροφίες, Προαιρετική παρακολούθηση των μαθημάτων επιλογής πριν & ΜΕΤΑ τη λήψη του πτυχίου, Εκπαιδευτικά ταξίδια σε Πανεπιστήμια & ελεγκτικές εταιρείες του εξωτερικού.

image

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, του Ελέγχου και της Οικονομικής Διεύθυνσης, όπως επίσης και εξειδικευμένοι επιστήμονες και στελέχη της αγοράς εργασίας με πολυετή διδακτική εμπειρία, προσφέροντας ποιοτικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.

image

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 15 υποχρεωτικά μαθήματα & εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή 4 μαθήματα επιλογής ή 3 μαθήματα επιλογής & πρακτική άσκηση. Έχει διάρκεια 24 μηνών, περιλαμβανομένης & της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας & τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή & Σάββατο.

Όραμα Προγράμματος

Όραμα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» είναι η εδραίωση του ως το κορυφαίο Ελληνικό ΠΜΣ στον τομέα της Λογιστικής / Ελεγκτικής με παράλληλη διεθνή αναγνώριση, το οποίο θα διαμορφώνει στελέχη με υψηλή κατάρτιση, οξεία κριτική σκέψη και βαθιά πίστη στην επαγγελματική ηθική και δεοντολογία τα οποία θα είναι επιζήτητα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Αποστολή Προγράμματος

Αποστολή του προγράμματος είναι η παροχή υψηλότατου επιπέδου ακαδημαϊκών / πρακτικών γνώσεων στους σπουδαστές, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και μύηση αυτών στις αξίες της επαγγελματικής ηθικής, της δεοντολογίας, και της αριστείας μέσω ενός άριστου κλίματος αλληλεπίδρασης διδασκόντων – διδασκομένων.

Καριέρα

Το Πρόγραμμα παρέχει πολύτιμα εφόδια τόσο για εκείνους που στοχεύουν στην επαγγελματική τους ανέλιξη, όσο και για αυτούς που επιθυμούν έναν επαναπροσδιορισμό της σταδιοδρομίας τους.

Διεθνής Εμπειρία & Παρουσία

Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά ταξίδια σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού ώστε οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με πολυεθνικές επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς και στελέχη από τη διεθνή αγορά.

Αξίες Προγράμματος

Προς το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αξιοκρατίας, της  ισότητας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας

Δέσμευση για παροχή ακαδημαϊκών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, καθώς και συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της εν γένει λειτουργίας του Προγράμματος

Ενθάρρυνση και υποστήριξη της αριστείας στην εκπαίδευση, την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης

Εφαρμογή ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών που οικοδομούν σχέση εμπιστοσύνης με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία

Υποστήριξη συνεργασιών και δικτύωσης για την ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, βέλτιστων πρακτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη νέων ιδεών

Σεβασμός και προώθηση  των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ανάπτυξη δράσεων με ευθύνη και συνέπεια απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ