Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 15.7.2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) τα εξής...
  Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 14.6.2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) τα εξής...
#NewsToCelebrate: H EY Greece μαζί με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική & Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» (M.Sc ACC ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ) Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας. Η πενταετής αυτή συνεργασία, ανοίγει τον δρόμο για...
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε η PwC Greece μαζί με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική & Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» (M.Sc ACC ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ).Στόχος του μνημονίου είναι η ουσιαστική συνδρομή...
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 13.5.2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) τα εξής...