Επισκεφθείτε μας


  • Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
    Τμήμα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80,
    185 34, Πειραιάς
  • 210 414- 2110, 2181, 2158
  • mscacc@unipi.gr