Ένα από τα λίγα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα με Διεθνή Προσανατολισμό το οποίο Πραγματοποιεί εκπαιδευτικά ταξίδια σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού ώστε οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με πολυεθνικές επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς και στελέχη από τη διεθνή αγορά. Παρέχεται ένα πλήρες και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Προσφέρονται ευκαιρίες συνεργασίας και σύνδεσης με επιχειρήσεις, με επισκέψεις σε αυτές, διεξαγωγή ερευνών, μελέτη πραγματικών υποθέσεων, καθώς και παρουσιάσεις από αξιόλογα στελέχη. Τα ταξίδια προσφέρουν γνώσεις και εμπειρίες στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας ενώ είναι μια μοναδική ευκαιρία για γνωριμία και συναναστροφή εκτός χώρου Πανεπιστημίου!