Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μας προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2016 μια σειρά ομιλιών με εισηγητές τους:

Prof. Dr. Alexis H. Kunz, Director Financial Accounting Section, University of Bern Institute for Accounting με θέμα: ‘’Judgment and Decision Making Research in Financial Accounting. Selected Research Findings and Implications for Practice“
και τον κ. Θεοδόσιο Ιγνατίδη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με θέμα: ‘’Οι νέες εκθέσεις ελέγχου (βάσει των αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Ελέγχου)’’.