Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Λογιστική & Έλεγχος Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών» πραγματοποίησε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 τη διάλεξη του κ. Παναγιώτη Παπάζογλου, Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας Ernst and Young.

Δείτε την πρόσκληση