Συνεργασία με το ACPAI

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Association of Certified Public Accountants International, οι φοιτητές απολαμβάνουν ειδικά προνόμια και εξαιρέσεις αναφορικά με τη λήψη των επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό με επιτυχή εξέταση στο μάθημα του Εσωτερικού Ελέγχου, οδηγεί αυτόματα στη λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης από το ACPAI στον

 • Εσωτερικό Έλεγχο (DIA – Diploma in Internal Auditing)
 • CRSA (Control risk self-assessment)
 • Certified Public Accountant (CPA)
 • Certified Management Accountant (CMA)
 • Certified Practicing Internal Audit (CPIA)
 • Certified Financial Manager (CFM)

Πλήρης εξαίρεση στην επαγγελματική πιστοποίηση CMA (Diploma in Management Accountant) χωρίς εξετάσεις, μόνο με καταβολή του τέλους του ACPAI.

Συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ)

Στα πλαίσια της στρατηγικής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για συνεργασία με διεθνούς κύρους οργανισμούς ήρθε σε επαφή με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors, global.theiia.org ) με στόχο την αναγνώριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» δεδομένου ότι η ύλη που διδάσκεται στο μάθημα Εσωτερικός Έλεγχος στηρίζεται στα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του ΙΙΑ.

Τα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ. σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (www.hiia.gr) συνεργάστηκαν ώστε να προετοιμαστεί ο φάκελος υποβολής του αιτήματος για αναγνώριση του ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών». Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ενημέρωσε τη Διοίκηση του Τμήματος ότι αναγνωρίζει το Τμήμα για την προσήλωσή του στη διάδοση του Εσωτερικού Ελέγχου και απέστειλε σχετική επιστολή συγχαρητηρίων.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» μπορούν να έχουν τις κάτωθι παροχές από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών:

 • Για τους φοιτητές του ΟΔΕ/ΠΑΠΕΙ & το MSACC/ΠΑΠΕΙ έξτρα έκπτωση 50% στη ειδική φοιτητική τιμή συμμετοχής στο Ετήσιο Συνέδριο.
 • Έκπτωση 50% στη ετήσια συνδρομή στο ΙΕΕΕ και άρα στο ΙΙΑ.
 • Εφόσον γίνει ένας φοιτητής μέλος του ΙΕΕΕ/ΙΙΑ έχει έκπτωση 23,3% στις εξετάσεις πιστοποίησης CIA.

Επιτυχής πιστοποίηση του Προγράμματος από την Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Σύμφωνα με την πενταετή πιστοποίηση παρέχεται η δυνατότητα στους απόφοιτους του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ να λάβουν απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις για έως 8 ενότητες και συγκεκριμένα για τις ενότητες

 • Business and Technology (BT)*
 • Management Accounting (MA)*
 • Financial Accounting (FA)*
 • Corporate and Business Law (LW)*
 • Performance Management (PM)*
 • Financial reporting (FR)*
 • Audit and Assurance (AA)*
 • Taxation (ΤΧ)

* με προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου.

ICAEW (ACA)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΜΣ και του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) οι απόφοιτοι του ΠΜΣ λαμβάνουν αυτόματα απαλλαγή εξέτασης (exemption) στο αντικείμενο (module) “Assurance”. Η δυνατότητα απαλλαγής παρουσιάζεται στην σχετική ιστοσελίδα του ICAEW στην ενότητα Credit for Prior Learning directory (https://apps.icaew.com/cpldirectory?pk_vid=4cf4b0d0561b59251674649324c1eb95).

Πληροφορίες για υπηρεσίες

Προσωπικός Κωδικός

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα, δημιουργείται προσωπικός κωδικός χρήστη (username), τον οποίο μπορούν οι φοιτητές να ενεργοποιήσουν μέσω της υπηρεσίας uregister.unipi.gr, χρησιμοποιώντας το νούμερο του κινητού τους τηλεφώνου ή το προσωπικό τους email. Η διαχείριση και ανάκτηση του προσωπικού κωδικού (password) γίνεται στη συνέχεια μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr. Με την ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση τόσο στον προσωπικό τους φοιτητικό λογαριασμό, όσο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας. Ο κωδικός του ιδρυματικού λογαριασμού είναι αυστηρά προσωπικός.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Φοιτητικό Εισιτήριο

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Εκδίδεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην υπηρεσία academicid.minedu.gov.gr κάνωντας χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού και με σχετική έγκριση από τη γραμματεία του Τμήματος. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα λειτουργεί και ως φοιτητικό εισιτήριο (πάσο) που διευκολύνει τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ταυτότητα έχει σχήμα και μορφή πιστωτικής κάρτας και είναι βελτιωμένη σε θέματα ασφάλειας έναντι της πλαστογραφίας.

Ηλεκτρονική Γραμματεία – Σύστημα Πληροφόρησης Φοιτητών για Σπουδαστικά Θέματα

Στη διεύθυνση sis-portal.unipi.gr  λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από την εφαρμογή αυτή οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα:

 • να ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, κλπ.
 • να υποβάλλουν δηλώσεις εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου
 • να ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί
 • να λαμβάνουν άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού.

Διάθεση Λογισμικού για Εκπαιδευτική Χρήση

Σε όλους τους φοιτητές και με τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διατίθεται το λογισμικό Microsoft Office 365 Education Plus μέσω της διεύθυνσης https://delos365.grnet.gr. Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365.

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται σε καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο υπόγειο. Η είσοδός της είναι στην κεντρική κυκλική σκάλα στο μέσο του ισογείου. Επίσης, για τα ΑΜΕΑ χρησιμοποιείται και ο ανελκυστήρας στην αριστερή πλευρά του κτιρίου.

Website: www.lib.unipi.gr  & https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-vivliothhkh.html

Ασύρματο Δίκτυο – Wifi

Όλοι οι χώροι διδασκαλίας του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο wi-fi που ονομάζεται unipi. Σε αυτό μπορούν να συνδεθούν οι φοιτητές είτε με φορητό υπολογιστή, είτε με το κινητό τους, χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού.

Άλλες Υπηρεσίες- Παροχές

Βρείτε περισσότερες υπηρεσίες μέσα από την ενότητα “Υπηρεσίες – Παροχές” της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη διεύθυνση https://www.unipi.gr/unipi/el/

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Για την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος, έχει θεσπιστεί και λειτουργεί ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, θέτοντας στο επίκεντρο το/τη φοιτητή/-τρια και θεωρώντας ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην ακαδημαϊκή και μετέπειτα επαγγελματική του πορεία.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος έχει ως στόχο να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση και επιτυχή ολοκλήρωση τους.

Εξίσου σημαντικοί στόχοι είναι η ανάδειξη των σημείων που πιθανόν δυσχεραίνουν τη φοίτηση και η λήψη ανάλογων πρωτοβουλιών για τον περιορισμό ή την εξάλειψή τους,  η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων του ΠΜΣ,  η αύξηση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για ουσιαστικότερη συμμετοχή στις σπουδές τους και στα δρώμενα του Πανεπιστημίου.

Ο ορισμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου πραγματοποιείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και η θητεία του ακολουθεί τη διάρκεια της εκάστοτε σειράς του ΠΜΣ προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια στην παρακολούθηση των σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

 
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ
 

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Ζήσης

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Μπέλεσης (Αναπληρωτής Σύμβουλος)